index

Raspoutine , 2008

acrylic on cardboard, 80 x 80 cm
Raspoutine - 2008 - Raphaël Moreira Gonçalves